Imate priliku da uđete u svijet znanja, uvjereni smo da ćete je iskoristiti, a mi ćemo biti tu da zajedno svjedočimo uspjehe u životu i radu. Škola organizuje i nastavu za odrasle.
Stranica namjenjena za učenike gdje mogu saznati više o: takmičenjima, školskom listu, terminima za vijeće učenika…
Od njenog osnivanja do danas u školi su se događale značajne promjene, bilo vezane za programe, opremanje škole ili značajna dostignuća u njenom radu.

Obrazovni programi

SAZNAJTE VIŠE

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Elektrotehničаr energetike je profil u okviru kogа se školuju stručnjаci potrebni zа rаd u oblаsti proizvodnje i distribucije električne energije.

SAZNAJTE VIŠE

MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Mehanički tehničari se bave zadacima vezanim uz projektiranje, izgradnju, korištenje i održavanje alata i strojeva. Mogu raditi na izgradnji strojeva i alata…

SAZNAJTE VIŠE

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji objekata različitih namjena te organiziranju i nadzoru izvršenja radova na gradilištima…

SAZNAJTE VIŠE

EKONOMSKA ŠKOLA

Ekonomski tehničar je zanimanje koje ćete završiti u našoj srednjoj ekonomskoj školi i osposobiti se za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim …

SAZNAJTE VIŠE

MEDICINSKA ŠKOLA

Vodi računa o bolesnicima uz instrukcije nadležnog doktora. Koristi terapiju koja je bolesniku propisana, nadgleda telesne reakcije pacijenta tokom pripreme…

SAZNAJTE VIŠE