Posao mašinskog tehničara bazira se na poslovima vezanim za projektovanje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina. Mogu raditi u odjeljenjima konstrukcije mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašina i alata i na kontroli, rukovanju i održavanju alatnih mašina u proizvodnim pogonima.

Mašinski tehničar osposobljаvа se zа obаvljаnje sljedećih poslovа:

  • izbor odgovarajućih materijala za projektovanje proizvoda,
  • dizajn svih vrsta mehaničkih elemenata i konstrukcija,
  • definiranje kontrole kvalitete,
  • korištenje računala u obavljanju tih zadataka itd…

Konstruisanje alata i mašina je složen posao koji rade uz pomoć mašinskih inženjera, jer zahtjeva nalaženje optimalnih rešenja u pogledu opterećenja, brzine i dimenzija mašina kao i sigurnosti i lakoće njegove upotrebe. Pri konstrukciji alata mašinski tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uslovima i vrsti obrade pa po tome određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata. Mašinski tehničar je neopodno da bude samostalan, precizan, svestan  i odgovoran u poslovima koje obavlja.