Danas, u našoj školi vrši se obrazovanje učenika za sljedeća zanimanja: medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, ekonomski tehničar, mašinski tehničar,mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama, građevinski tehničar, elektroteničar energetike i laboratorijski tehničar.

Međutim, svake godine nastoji se izbor zvanja i zanimanja  prilagoditi tržištu i potrebama rada, tako da je planirano u skoroj budućnosti uvođenje novih struka i stručnih zvanja.

Od njenog osnivanja do danas u školi su se događale značajne promjene, bilo vezane za programe, opremanje škole ili značajna dostignuća u njenom radu. Danas raspolažemo sa moderno opremljenim kabinetom informatike, biologije i hemije te nastojimo svakog dana osavreminiti nastavu nabavkom savremenih nastavnih sredstava i pomagala.

 • 1998

  Srednja tehnička škola Tešanj nastala je transformacijom bivše Mješovite srednje stručne škole i Mješovite srednje škole „ Musa Ćazim Ćatić“, gimnazije, ekonomske i medicinske škole Tešanj, odlukom Prelaznog vijeća 24.06.1997. i registrovana je u Kantonalnom sudu Zenica od 24.09.1998.godine.Osnivač Općina Tešanj svojom Odlukom broj: 01-02-1-2385/04.od 28.07.2004.godine prenosi pravo osnivanja nad JU Srednja tehnička škola Tešanj na Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.

 • 2004

  Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača od strane Zeničko-dobojskog kantona nad srednjim školama ka javnim ustanovama u državnoj svojini («Službene novine ZE-DO kantona», broj: 10.od 12.08.2004.godine), osnivač JU Srednje tehničke škole Tešanj je Zeničko-dobojski kanton.

 • 2016

  Šk. 20016/2017.god. uvedeno je novo zanimanje: laboratorijski tehničar u okviru Medicinske škole škole.

 • 2018

  U Šk.2018/2019.godini ponovo su upisani učenici u prvi razred zvanje Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama u Mašinskoj tehničkoj školi.