Ekonomski tehničar je obrazovni profil četvrtog stepena, perspektivan i uvijek aktuelan. Nakon završenog ovog  smjera učenik može obavljati knjigovodstvene,  komercijalne,  finansijske poslove kao i poslove vezane za oblast marketinga i istraživanja tržišta.  Vođenje blagajničkog poslovanja, popunjavanje knjigovodstvenih dokumenata,  sastavljanje izveštaja o poslovanju takođe je sastavni dio posla ekonomskog  tehničara.

Po završtku školovanja ekonomski tehničar obavlja knjigovodstvene, komercijalne, računovodstvene ili poslove na istraživanju tržišta. Ekonomski tehničar vrši sledeće aktivnosti:

  • Osposobljen je za vođenje svih vrsta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova;
  • Samostalno obavlja bankarske poslove i popunjava razne obrasce i tabele;
  • Odgovara stručnim zahtjevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statističko-analitičkih poslova, kao i  poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike, privredne matematike;
  • Ima sposobnosti komuniciranja i kulture izražavanja
  • Ima sposobnost sastavljanja poslovnih pisama;
  • Posjeduje organizacione sposobnosti i spreman je za timski rad u kome dokazuje kreativnost, fleksibilnost, saradnju, samokritičnost i sposobnost rešavanja problema;
  • Stečena znanja primenjuje u praksi, pa samim tim vodi računa o zaštiti na radu, kao i o zaštiti okoline;
  • Vrši provjeru kvaliteta i kvantiteta roba;
  • Osposobljen je za rad na mašinama, kompjuterima i drugim pomagalima.

Nakon završene srednje škole, ekonomski tehničari mogu raditi u svim vrstama preduzeća, bankama, poštama, obrazovanim i kulurnim institucijama, privatno vođenje knjiga, mogu da osnivaju svoja sopstvena preduzeća i da se bave preduzetništvom. Takođe, nakon završenog školovanja mogu nastaviti školovanje na svim fakultetima društvenog smera: Ekonomski, Pravni, Filozofski, Filološki, FON, Menadžment, Političke nauke i drugi…