Sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji objekata različitih namjena te organiziranju i nadzoru izvršenja radova na gradilištima. Građevinski tehničar sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata, dok građevinski tehničar sudjeluje u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji cesta, željezničkih pruga, zračnih luka, mostova i slično. Građevinski tehničari bave se pripremanjem i organizacijom proizvodnje, tj. Planiranjem, analizom i izradom izračuna ili izradom nacrta. Na temelju preliminarnog dizajna zgrade, planiraju sve detalje izvedbe – odrediti red i dinamiku radova, broj potrebnih radnika, količinu građevinskog materijala…

Građevinski tehničar osposobljаvа se zа obаvljаnje sljedećih poslovа:

  • tehnička suradnja u razradi nacrta na računaru u izradi tehničke dokumentacije;
  • suradnja u vođenju gradilišta i gradilišne dokumentacije;
  • samostalno vođenje gradilišta manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji.