Obrazovni profil tehničar komjuterski upravljanih mašina, je zanimanje budućnosti. Povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primjenu znanja i vještina rada na računaru. Učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine (KUM). Zato sa pravom kažemo da ovaj profil čini da mašta postane stvarnost.

Tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama osposobljаvа se zа obаvljаnje sljedećih poslovа:

  • pravilnu izradu i korišćenje tehničke dokumentacije
  • proces organizacije rada na KUM mašinama,
  • razradu tehnoloških postupaka obrade na KUM mašinama,
  • primenu alata i pribora u procesu proizvodnje,
  • primenu automatizacije u procesu proizvodnje,
  • sticanje znanja o strukturi fleksibilnih automatizovanih sistema,
  • primenu različitih mernih metoda koje se koriste u tehničkoj i metrološkoj praksi,
  • aktivno korišćenje računara prilikom izrade tehničko-tehnološke dokumentacije,
  • proces programiranja (G-koda) na kompjuterski upravljanim mašinama, kao i unošenje i testiranje programa

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, i drugim oblastima gdje se koriste računarske tehnologije.

Zbog opsežnog teorijskog i praktičnog izučavanja stručnih predmeta, kao i visokog stepena izučavanja matematike ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektro-tehnički…) ili na višim školama, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON, DIF ili neki drugi.