Medicinska sestra – tehničar je zanimanje koje podrazumijeva znanja i vještine neophodne u njegovanju i liječenju bolesnih ljudi, ali i u prevenciji i zaštiti zdravlja. Medicinske sestre – tehničari rade na području unaprijeđenja zdravlja, spriječavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Nakon srednje škole stiče se zvanje medicinska sestra – tehničar, a može se zaposliti na različita radna mjesta – od patronaže do jedinica intenzivne njege – nekad rade samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu doktorima. Najviše medicinskih sestara radi u bolnicama. One pomažu svojim pacijentima u ublažavanju, rješavanju i podnošenju problema koje imaju zbog bolesti, propisanih pretraga, načina liječenja, boravka u bolnici i odvajanja od porodice, nadgledaju pacijentovo stanje, sprovode određene medicinske postupke, daju upute, vode dokumentaciju i sl. Pored stručnih znanja i vještina, medicinska sestra mora da posjeduje pozitivne socijalne motive, a prvenstveno humanost i altruizam (stalna želja i potreba da se pomaže ljudima).

Medicinska sestra-tehničar osposobljаvа se zа obаvljаnje sljedećih poslovа:

  • uspješno pruža zdravstvenu njegu u opštim i specijalnim bolnicama, poliklinikama i kliničkim ustanovama
  • osposobljen za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa aspekta preventivne, kurativne i rehabilitacijske medicine;
  • osposobljen za rad u klubovima za masovne hronične i nezarazne bolesti i bolesti ovisnosti;
  • osposobljen za rad u domovima za napuštenu djecu i djecu sa specijalnim potrebama;
  • osposobljen za rad u domovima za stara i iznemogla lica;
  • osposobljen za rad u institucijama za zdravstveno-socijalnu zaštitu osjetljivih populacionih grupa;
  • uspješan u radu u humanitarnim ustanovama i organizacijama (Crveni krst, Caritas, Crveni polumjesec, Ljekari bez granica, Ljekari svijeta).