09 tra. 2019

EKONOMISTI NA SAJMU PREDUZEĆA ZA VJEŽBU U BIJELJINI

U petak, 5.4.2019. godine, u Ekonomskoj školi u Bijeljini održan je Sajam preduzeća za vježbu. Na Sajmu se predstavilo 66 preduzeća iz 26 gradova širom BiH. Preduzeća za vježbu su, pokazalo se, najbolji oblik praktične nastave u svakoj ekonomskoj školi. Učenici osnivaju svoja preduzeća koja su replike realnih preduzeća i time stiču iskustva u poslovnoj i interpersonalnoj komunikaciji.

Ekonomski tehničari Srednje tehničke škole su se predstavili sa PZV „Siholz“,  sa osnovnom djelatnošću proizvodnje peleta, te trgovine, koordinacije i posredovanja u dizajnu i proizvodnji namještaja za opremanje enterijera za  domaće i inostrano  tržište. Ovo preduzeće ima podršku u realnom sektoru, na čemu se posebno zahvaljujemo vlasniku Siholz d.o.o, gospodinu Sulji Ibrahimoviću.

Učenici IV ec razreda su na Sajam putovali u pratnji profesorica Fahire Alićehajić i Alise Ramić – Dudić, a cjelokupan tim je pokazao zaista veliku ozbiljnost i profesionalnost u predstavljanju svog preduzeća.