21 velj. 2019

EKSPERIMENTI NA ČASOVIMA PRAKTIČNE NASTAVE IZ HEMIJE

Učenici prvog razreda Medicinske škole, farmaceutski tehničari, danas su odradili laboratorijsku vježbu RAZRJEĐENJE KONCENTROVANE KISELINE I MJERENJE TEMPERATURE.

Na času smo ponovili već stečena znanja o kiselinama, razrjeđenju koncentrovanih kiselina,pravilu nikad VUK (nikad voda u kiselinu), znanja o nagrizajućim komponentama i prvoj pomoći.