15 stu. 2022

JU Srednja tehnička škola – EKO ŠKOLA

U toku školske 2022/2023.godine naša škola je sudjelovala u implementaciji Certifikacijskog mehanizma Eko škole u Bosni i Hercegovini,a kroz projekat „Misli o prirodi“.

Tim za implementaciju Certifikacijskog mehanizma naše škole je uradio Akcioni eko plan i plan budžeta za implementaciju ovog projekta.

Projekat je implementiran u periodu od marta 2021.godine do maja 2022.godine.                                    Akcioni plan škole je odobren od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku potporu Vlade Kraljevine Švedske za oblast voda,energije,biodiverziteta i školskog dvorišta.

Uprogramu Eko škola projekta „Misli o prirodi“ bilo je uključeno 36 škola iz cijele Bosne i Hercegovine.

Naša škola je ispunila sve uslove iz Certifikacijskog mehanizma i stekla uslove za dobijanje naziva EKO škole.

Zahvljujemo se djelatnicama CPCD-a na pomoći u realizaciji ovog projekta.