15 stu. 2022

Privremene rang liste po konkursu za popunu radnih mjesta

Privremene rang liste su objavljene na oglasnoj ploči škole.

Kandidati mogu predati svoj prigovor u roku od 48 sati lično kod sekretara škole ili na mail ststmedi@bih.net.ba.