24 pro. 2022

Nastavak realizacije projekta afirmacije omladinskog aktivizma i volonterizma

U Doboju je 02.12.2022. realizacija projekta afirmacija omladinskog aktivizma i volonterizma nastavljena je godinama.
Projekat realizuje naša škola u saradnji sa JU Saobraćajno-električna škola iz Doboja. Projekat je podržan od strane organizacije BOLD, a finansiran od strane Ambasade SAD-a u BiH.
Nakon mjesec dana rada na identificiranju problema i pisanju projektnog prijedloga za rješavanje problema, učenici su predstavili svoje projekte. Od ukupno 12 predstavljenih projekata odabrana su dva projekta čija će realizacija biti financirana u okviru ovog projekta u narednom periodu.