24 pro. 2022

“WE ARE CREATING A BETTER FUTURE” – novi međunarodni projekat

Svakodnevni rad, kreativnost i spremnost za zajednički rad za bolju budućnost na Zapadnom Balkanu ponovo su prepoznati od strane medjunarodnih donatora. Naša škola u saradnji sa školama iz Tivta i Čačka dobila je sredstva za realizaciju regionalnog projekta – “WE ARE CREATING A BETTER FUTURE”.
Cilj projekta je  promocije zaštite životne i alternativnih izvora energije.