30 sij. 2023

Promocija projekata – Italija 2023

U organizaciji ambasade Republike Italije i dvije  nevladine organizacije  RE.TE. – Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju i  CISP-a 18.januara 2023.godine u hotelu Holiday  održana je na završna konferencija pod nazivom “Mladi, razvoj ljudskih resursa i socijalna kohezija u BiH”.

Na konferenciji su predstavljeni realizovani projekti u 2022.godini  projekat “Ready for Europe” i projekta “ROOF”.

Takođe, na konferenciji italijanski ambasador Marco Di Ruzza  predstavio je i  3 nova projekta koja će se realizovati u 2023.godini a koje finansira MAECI – Ministarstvo vanjskih poslova i europske saradnje Italije.

Jedan od projekata koji će biti finansiran je i projekat “We are creating a better future for Western Balkan”.

Projekat realizuje naša škola sa partnerima JU Mješovita srednja škola “Mladost” Tivat, Crna Gora, Tehnička škola iz Čačka, Srbija i JU Saobraćajna i elektro škola Doboj.