31 sij. 2023

Završna manifestacija projekta “Say what – solve that”

U periodu od 23.01. – 25.01.2023.godine održana je završna manifestacija projekta koji je  realizovala naša škola u partnerstvu sa JU Saobraćajnom i elektro školom iz Doboja. Cilj  poticanje i afirmacija omladinskog aktivizma. Projekat finansijski podržava  organizacija BOLD i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Manifestaciji su prisustvovali predstavnici organizacije BOLD.

Tokom manifestacije predstvljeni su učenički projekti koji su realizovani tokom projekta.

“CHILL ZONE” – Harun  Mandžukić i Mehmedalija Mujaković  koji su realizovali projekat u zgradi škole                                   u Tešnju

“SMART INFO”  – Sara Sarafijanović i David Bilić oji su realizovali projekat u zgradi škole u Doboju.

Svim učesnicima projekta dodijeljeni su certifikati za učešće u projektu.

U okviru trodnevnih aktivnosti učesnici su imali priliku upoznati se sa kulturno-historijskim nasljedjem Sarajeva i Mostara te prirodnim ljepotama Vrela Bune u Blagaju.