12 svi. 2023

STRUČNA EKSKURZIJA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE

U ponedjeljak, 08.05.2023.godine učenici Elektrotehničke škole bili su u posjeti Hidroelektrani Jajce II. Posjeta je organizovana u skladu sa planom stručnih ekskurzija elektrotehničke škole, posjete značajnim objektima u elektroenergetskom sistemu BiH. Uz srdačne domaćine i osoblje zaduženo za obilazak objekta, učenici su obišli ovu impozantnu podzemnu građevinu. Naime, cjelokupna hidroelektrana sa pratećim elektroenergetskim objektima u potpunosti je izgrađena pod zemljom.
Nakon obilaska Hidroelektrane učenici su posjetili grad Jajce
te uživali u predivnim prizorima slapova u Jajcu i ostalih znamenitosti grada kao i na Plivksim jezerima….