01 stu. 2022

Učenici iz Tešnja i Doboja – Za bolju lokalnu zajednicu

Učenici i profesori naše škole učestvuju u realizaciji projekta koji finansira američka ambasada u BiH putem organizacije BOLD.
Cilj projekta je animiranje mladih i jačanje njihovih kapaciteta u oblasti omladinskog poduzetništva, aktivizma i volonterizma. Projekat se realizuje u saradnji sa JU Saobraćajna i elektro škola Doboj.
U proteklom periodu realizovane su dvije aktivnosti.
Realizacijom radionica u Tešnju učenici su stekli određena znanja i vještina iz oblasti poduzetništva i aktivizma mladih. Učenici su takođe imali priliku posjetiti kulturne i historijske znamenitosti Tešnja.
Druga aktivnost je trodnevni kamp u Banjaluci. Tokom kampa učenici su učili i sticali znanja o omladinskom volonterizmu te pisanju aplikacija za projekte.
Pored navedinih aktivnosti učenici su, uz međusobno druženje, upoznali grad Banjaluku i njene znamenistosti.
U narednom periodu učesnici kampa imaju mogućnost da samostalno napišu prijedlog projekta kojim bi pokušali riješiti neki problem u svojoj zajednici. Dva najuspješnija prijedloga projekta dobiće sredstva za realizaciju.