21 ruj. 2020

Vrijeme je za bolji Zapadni Balkan – 21.septembar Međunarodni dan mira

U proteklih trideset godina Zapadni Balkan i njegovoi stanovnici  našli su se u vrtlogu ratnih  i poratnih nedaća, teškoj ekonomskoj situaciji te bez vizije pronalaska puta za bolje sutra.

Nakon ratnih strahota veoma je teško doći do pomirenja i saradnje među državama a još teže medju njenim stanovnicima.

Naime, osnovni problem su predrasude koje stanovnici, a naročito mladi,   imaju prema pripadnicima drugih naroda a one nastaju kao posljedica ne znanja, ne susretanja drugih i drugačijih a što je posljedica malog broja mladih koji putuju u druge zemlje obzirom na velike ekonomske probleme sa kojima se susreću stanovnici Zapadnog Balkana.

Isto tako, obrazovni sistemi naših zemalja su relativno zastarjeli i učenici nemaju priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama te da steknu adekvatna znanja, vještine i kompetencije kojima će moći da učestvuju na tržištu rada. Učenici u školama nemaju priliku da rade na konkretnim zadacima koji imaju za cilj dobijanje konkretnog rezultata u vidu elementa, uređaja ili neke druge stvari koja ima stvarni učinak.

Rad na pomirenju, interkulturalnom dijalogu, saradnji i stvaranju uslova za sticanje novih zvanja i kompetencija  na području Zapadnog Balkana predstavlja kontinuiran i dugotrajan  proces koji ima za cilj bolju budućnost za sve stanovnike Zapadnog Balkana.

„Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo“ rekao je Niel Armstrong prije 50 godina. Jedan korak, bez obzira  na veličinu čini puno, ako je na pravom putu.

Mi smo svoj put izabrali, put pomirenja, izgradnje  povjerenja, stvaranja uslova za bolji život svih nas, stvaranja boljeg Zapadnog Balkana.

Podršku na tom putu pružaju nam UNDP i UNICEF kroz program „Dijalog za budućnost“…

JU Srednja tehnička škola je u augustu 2020. godine potpisala ugovor za realizaciju projekta pod nazivom „GREEN WESTERN BALKAN,BETTER WESTERN BALKAN“ u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“ koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finanisra ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Projekat je pisao,a također će vršiti i njegovu realizaciju,tim profesora JU Srednje tehničke škole Tešanj,a u saradnji sa profesorima iz Tehničke škole Čačak.

U okviru realizacije projekta planirano je nekoliko aktivnosti:

  • odlazak učenika iz Tešnja u Čačak
  • dolazak učenika iz Čačka u Tešanj
  • upoznavanje sa mogućnostima Sunčeve energije kao alternativnog izvora energije
  • zajednička izrada solarnog drveta

Prilikom petodnevnih posjeta učenici će kroz niz aktivnosti i radionica zabavnog i edukativnog karaktera imati priliku da se međusobno upoznaju, uče o toleranciji, prihvatanju drugog i drugačijeg,te razviju prijateljstva koja će biti temelj za dalju saradnju. Također će biti upoznati sa mogućnostima Sunčeve energije kao alternativnog izvora energije,te će kroz zajednički rad napraviti solarno drvo koje će biti postavljeno u dvorištu škole u Tešnju,tokom posjete učenika iz Čačka Tešnju.

Za sve aktivnosti planirane u projektu izdvojena su sredstva u iznosu od cca 48 000 KM.

Prva aktivnost u realizaciji projekta je bila posjeta profesora JU Srednje tehničke škole Tešanj profesorima Tehničke škole Čačak,  koja je realizovana u periodu od 24.08. 2020. do 26.08.2020. godine. Prilikom ove posjete održani su radni sastanci na kojima su dogovoreni detalji o realizaciji projekta, te određeni termini učeničkih posjeta.

Naredna aktivnost, odlazak učenika JU srednje tehničke škole Tešanj u Čačak, planirana je krajem novembra 2020. godine.